Search This Site

Conas tosú?

 
  • Más Mian leat go ndéanfaidh Fear na Phobail um Pinsin fiosrú:
  • Déan deimhin de go bhfuil sé ábalta do ghearán nó do chonspóid a fhiosrú agus go bhfuil tú i dteideal gearán a dhéanamh.
  • Más amhlaidh atá, scriobh chuige agus mínigh do ghearán nó do chonspóid agus abair leis, cad, i do thuairim, ar cheart do na daoine atá freagrach as bainistiú na scéim pinsin a dhéanamh le rudaí a chur ina cheart. Tá foirm, chaighdeánach ceadaithe ag an Aire Gnóthai Sóisialacha agus Teaghlaigh, agus is gá duit í sin a úsáid. Tá leagan clóite den fhoirm seo ar fáil ó Oifig Fhear an Phobail um Pinsin, ón Bhord Pinsean nó ó do Oifig logánta Leasa Shóisialaigh. Cuir isteach i do chlúdach litreach na doiciméidí uile cuí agus an comhfhreagras (is leor cóipeanna) ag cur san áireamh comhfhreagras le do scéim pinsin nó do fhostóir nó riarthóir.
  • Is féidir an post faisc a úsáid chun gearáin a chur a aghaidh.
  • Ni féidir glacadh le gearáin ar an bhfón.
  • Is féidir leat do ghearán a sheoladh ar aghaidh ar r.hphost ón láithreán seo, más mian leat.
  • Is féidir leat duine a fháil le scriobh ar do shon (m.sh. dlíodóir, cuntasóir, nó ionadaí ceard chumainn) comh fada is go mbionn do údarás scríofa acu feidhmiú ar do shon. B'fhéidir go mbeadh ort na costais a sheasamh tú féin, má fhostaíonn tú duine proifisúinta.