Search This Site

Déan teagmháil linn

 

Tá roinnt bealaí ann chun dul i dteagmháil le hOifig Fhear an Phobail um Pinsin

SUÍOMH IDIRLÍN: bain úsáid as an bhfoirm teagmhála ar

RÍOMHPHOST: info@pensionsombudsman.ie

TEILEAFÓN: 00 353 1 6471650

FAICS: 00 353 1 6769577

GNÁTHPHOST: 36 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.

CUAIRT: 36 Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.

SEIRBHÍSÍ INROCHTANA: Más deacair duit teacht ar na seirbhísí agus má bhíonn cúnamh de dhíth ort chun dul i mbun cumarsáide linn, chun doiciméadú a chomhlánú etc. téigh le do thoil i dteagmháil le Joe Dempsey, ag (01) 647 1643 agus gheobhaidh tú cabhair agus fáilte uaidh.
Má tá gearán agat maidir le háisiúlacht na seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas téigh i dteagmháil linn láithreach le do thoil.
Is féidir gearán foirmeálta a dhéanamh agus déileálfar leis ar an bpointe.
Tá an nós imeachta chun gearán foirmeálta a dhéanamh leagtha amach sa chuid ábhartha den Chairt Custaiméara.
Tá closchóras lúb ionduchtúcháin ar fáil san Oifig do dhaoine a bhfuil drochéisteacht orthu.
 

Street map of our Dublin officestreet map of our Dublin office location